นิพนธ์ ทรายเพชร.

ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่สุดในปี ค.ศ. 2018 / นิพนธ์ ทรายเพชร.

YJ2018 M12


ดาวเคราะห์.
ดาวเคราะห์--การโคจร.

นิตยสาร สสวท. 46, 211 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 38-45 0857-2801