Normal view MARC view ISBD view

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม ๒ ภาษาที่อธิบายสิ่งปกคลุมดิน (LCML) / กระทรวงอุตสาหกรรม.

By: กระทรวงอุตสาหกรรม.
Material type: materialTypeLabelArticleLanguage of document: ThaiSubject(s): ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | ราชกิจจานุเบกษาOnline resources: Click here to access online Source: ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 111 ง (21 เม.ย. 2560) 5Location: เอกสารภาษาไทย (ชั้น 5).